Subsidie en sponsoring

De Stichting Stiltemonumenten kan niet zonder financiële ondersteuning, subsidie en sponsoring.

De volgende organisaties hebben Stichting Stiltemonumenten reeds een warm hart toegedragen

Donatie € 3.500,00 Coöperatiefonds Rabobank Zuidwest-Brabant – maart 2018 groenonderhoud

Dr. C.J. Vaillantfonds – bijdrage € 10.000 – 2016 – Ontwikkeling- en ontwerpfase Elysium Foetus, later genaamd Stiltemonument

Dr. C.J. Vaillantfonds – bijdrage € 15.000 – 2017 – Realisatie eerste Stiltemonument in Nederland  

SCB Zoom- en Zegestede – beschikbaar stellen van grond en jarenlang groenonderhoud. 

Coop Compact Schrauwen Kruisland – bijdrage 65 euro, lokale sponsoractie.

Signa Notarissen te Zevenbergen heeft 50% van de kosten voor oprichting van de Stichting Stiltemonumenten geschonken. Dank hiervoor! 

Share